Administrator Wielkopolska - Biuro Zarządzania Zasobami Lokalowymi
   
 

O NAS

CELE FIRMY

CO OFERUJEMY

DLA DEWELOPERÓW

KONTAKT

Usługa administrowania nieruchomością

 

 

 

Sprawowanie administracji nieruchomością wspólną polega na przejęciu większości obowiązków związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości i obsłudze wspólnoty mieszkaniowej. W kompetencjach Zarządu pozostają wiążące się z tym decyzje oraz odpowiedzialność.

 

Do zadań administratora należy:

 

  1. Zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości,

  2. zapewnienie dla nieruchomości dostawy mediów, odprowadzenia ścieków
oraz wywozu nieczystości płynnych i stałych,

  3. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej wszelkich usług związanych z funkcjonowaniem
jej wspólnych urządzeń technicznych,

  4. prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,

  5. weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

  6. wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom,

  7. zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty,

  8. windykacja opłat należnych od właścicieli lokali,

  9. pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,

10. przygotowanie i doręczanie blankietów opłat,

11. dokonywanie wizji lokalnych nieruchomości,

12. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej,
wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i innych przepisów,

13. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących
jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

14. zlecanie wykonania bieżących konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej,
a w szczególności dokonywanie napraw budynku i ich pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń
technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, zimnej wody i innych mediów,

15. zlecanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,

16. kontrolowanie budynku w okresach miedzy przeglądami w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie techniczny, instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i odgromowej budynku,

17. przygotowanie remontów nieruchomości, przygotowanie i przekazywanie placu budowy,
uczestniczenie w odbiorach wykonywanych prac,

18. rozliczanie kosztów remontów i inwestycji poprzez weryfikacje faktur oraz kosztorysów,

19. rozpatrywanie uwag dotyczących przebiegu, zakresu i jakości wykonywanych prac remontowo-budowlanych.

 

W przypadku skorzystania z usług administrowania nieruchomością konieczne jest powołanie Zarządu wspólnoty mieszkaniowej spośród właścicieli.

 

 

 

Usługa zarządzania nieruchomością

 

 
 

Usługa księgowej obsługi wspólnot

 

 
 
 
 

Oferta dla deweloperów

 

 
 
 
 

SZYBKI KONTAKT

 

Administrator Wielkopolska

Biuro Zarządzania Zasobami Lokalowymi

 

ul. Wrocławska 21/12

61-838 Poznań

Tel.: +48 61 852 35 77

Kom.: +48 604 315 117

 

biuro@administratorwielkopolska.poznan.pl 

DLACZEGO MY

 
  DOŚWIADCZENIE SOLIDNOŚĆ JAKOŚĆ
             
 

14 lat funkcjonowania i dzisiejsza pozycja
na rynku zarządców to dla nas powód
do dumy. Tak dobre wyniki nie byłyby
jednak możliwe bez zaangażowania
zespołu i poświęcenia się celowi, jakim
od zawsze jest zadowolenie klienta.

Istniejemy dla ludzi szukających
solidnej firmy, gwarantującej sprawną
i fachową realizację każdego zlecenia.
Teraz w jednym miejscu znaleźć można
pełen pakiet usług odpowiadających
każdej potrzebie klienta.

Jesteśmy ukierunkowani na dostarczanie usług o jakości spełniającej ciągle
rosnące wymagania i oczekiwania
naszych klientów. Podstawą rozwoju
naszej firmy jest ciągłe doskonalenie
i wdrażanie nowych technologii.

 

Firma posiada licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarządcy nieruchomości.

 

 

(c) 2014 Administrator Wielkopolska Biuro Zarządzania Zasobami Lokalowymi Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: strefareklamy.com